Tin tức

Cây gỗ tràm là gỗ gì, thuộc nhóm mấy, có tốt không

Cây tràm và đặc tính sinh lý và đặc điểm sinh thái, có mấy loại tràm, tìm hiểm về gỗ tràm, gỗ tràm thuộc nhóm mấy, gỗ tràm có tốt không? cây tràm và gỗ tràm có ứng dụng..